Professioneel, ervaren en gefocust op kwaliteit

Een passie voor taal en een liefde voor het Midden-Oosten vormen de basis voor het beroep dat ik al meer dan twee decennia met veel plezier uitoefen.

Mijn fascinatie voor de Arabische wereld leidde tot een bachelorstudie vertaalkunde Arabisch, een masterstudie Arabische Taal en Cultuur en uiteindelijk tot een vijftienjarig verblijf in Cairo (Egypte).

Met meer dan twintig jaar professionele vertaalervaring, een uitstekende schrijfvaardigheid en zeer goede researchkwaliteiten, focus ik op het leveren van vertalingen van hoge kwaliteit met speciale aandacht voor het register en de stijl van de doeltekst.

Taalcombinatie
Arabisch-Nederlands

Moedertaal
Nederlands

Opleidingen
BTr | Vertaalstudies Arabisch en Duits (specialisatie medisch vakgebied) | Rijkshogeschool Opleiding Tolk-Vertaler - Maastricht (1991)
MA | Semitische Talen en Culturen (Arabisch) | Universiteit van Amsterdam (2000)

Meer informatie over mijn achtergrond vindt u op mijn LinkedIn-profiel.

Lidmaatschap
Lid van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV)

Geregistreerd bij de rechtbanken Limburg, Den Haag en Noord-Nederland.

Ingeschreven in het Nederlandse Register van beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) als vertaler Arabisch-Nederlands onder Wbtv-nr. 31.

Permanente educatie
In het kader van mijn professionele ontwikkeling volg ik regelmatig cursussen en workshops.

Geheimhoudingsplicht
Als beëdigd vertaler heb ik een geheimhoudingsplicht. Alle gegevens die ik van opdrachtgevers ontvang, worden vertrouwelijk behandeld.

Contact opnemen