Duidelijke communicatie en snelle levering door heel Nederland

Diensten

Mijn specialisme is het vertalen van (handgeschreven) persoonlijke en zakelijke Arabische documenten. Sinds 1991 verzorg ik beëdigde kwaliteitsvertalingen Arabisch-Nederlands voor particulieren en bedrijven.

Ik lever vertaaldiensten door heel Nederland. Documenten en vertalingen worden per post of per e-mail verstuurd en u kunt eenvoudig betalen via een bankoverschrijving.

Van 2003 tot 2018 was ik werkzaam in Cairo (Egypte), waar ik een grote ervaring heb opgebouwd in het vertalen van de meest uiteenlopende documenten uit Egypte, Soedan, Syrië en andere Arabischtalige landen, bedoeld voor gebruik in Nederland.

Dorothea Roorda Vertalingen | Vertaalbureau Beëdigd Arabisch verzorgt (beëdigde) vertalingen Arabisch-Nederlands van onder meer de volgende teksten en documenten:

  • algemene correspondentie en brochures
  • ongehuwdverklaringen, huwelijks- en scheidingsaktes, geboorte- en overlijdensaktes
  • woonplaatsverklaringen en volmachten
  • diploma’s, getuigschriften, cijferlijsten (alle niveaus) en registratiebewijzen
  • processen-verbaal en verklaringen omtrent het gedrag (VOG)
  • rijbewijzen, identiteitskaarten, paspoorten en nationaliteitsverklaringen
  • medische verklaringen, onderzoeksuitslagen, nota’s en verzekeringsverklaringen
  • werkgevers- en inkomensverklaringen en verklaringen van reisbeweging
  • bedrijfscorrespondentie, uittreksels uit het handelsregister en belastingbewijzen
  • exportdocumenten  

Werkwijze

Neemt u contact op voor informatie of een offerte. Wenst u een offerte? Stuur dan een duidelijke scan of foto van alle pagina’s van uw document of tekst. U ontvangt dan binnen twee uur een prijsopgave. Gaat u akkoord met mijn offerte, dan stuur ik u een factuur. Bent u een particuliere opdrachtgever, houdt u er dan rekening mee dat een vertaling pas wordt verzonden nadat de factuur is betaald.

Een beëdigde vertaling wordt altijd op papier geleverd, aangezien het document de originele handtekening en het officiële stempel van de vertaler bevat én omdat de vertaling onlosmakelijk bevestigd dient te worden aan (de kopie van) het originele document.

In het algemeen kunt u volstaan met het opsturen van een duidelijke scan van uw document.

Ik raad u aan om vooraf contact op te nemen met de instantie waarvoor uw vertaling bedoeld is, zodat u weet of u een origineel document, een kopie of een gewaarmerkte kopie moet laten vertalen.

Wilt u een origineel document laten vertalen? Stuur dan uw document (bij voorkeur aangetekend) naar mijn adres. 

Vertalingen van standaarddocumenten worden in de regel binnen twee werkdagen naar uw adres verstuurd. Indien gewenst ontvangt u uw vertaling ook als PDF-bestand. 

In alle gevallen is het belangrijk dat u de juiste spelling stuurt van de namen die in het document of de tekst genoemd worden. Dit is de spelling van de namen zoals vermeld in het paspoort of het identiteitsbewijs.

Contact opnemen